دانلود آهنگ جدید Taylor swift – The Man

43

دانلود آهنگ جدید از تیلور سوئیفت به نام The Man
دانلود آهنگ The Man از Taylor Swift با کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸

همراه با متن و ترجمه آهنگ و پخش آنلاین
Download New Music

Taylor Swift – The Man

متن ترانه

Taylor Swift - The Man
I would be complex, I would be cool
] اگه مرد بودم[ آدم پیچیدهای میشدم، آدم باحالی میشدم
They'd say I played the field before I found someone to commit to
] اگه مرد بودم[ میگفتن قبل از اینکه شریک زندگیم رو پیدا
کنم کلی دختر بلند کردم
And that would be okay for me to do
و هیچ اشکالی هم برام نداشت
Every conquest I had made would make me more of a boss to you
] اگه مرد بودم[ هر پیروزی که کسب میکردم منو بیشتر رو شما
مسلط میکرد

I’d be a fearless leader
[اگه مرد بودم[ یه رهبر نترس میشدم
I'd be an alpha type
رییس قبیله میشدم
When everyone believes ya
] تا ببینم[ وقتی همه باورت دارن
What's that like?
چه حسی داره؟
I’m so sick of running as fast as I can
دیگه از فرار کردن با تمام سرعت خسته شدم

Wondering if I'd get there quicker if I was a man
از اینکه از خودم بپرسم اگه مرد بودم سریعتر به مقصد
میرسیدم
And I'm so sick of them coming at me again
از بس منو سوژه میکنن خسته شدم
'Cause if I was a man, then I'd be the man
چون اگه مرد بودم، اون وقت آدم حساب میشدم
I'd be the man
آدم حساب میشدم
I'd be the man
آدم حساب میشدم

They'd say I hustled, put in the work
] اگه مرد بودم[ میگفتن کاریام، سخت کار میکنم
They wouldn’t shake their heads and question how much of this I deserve
] اگه مرد بودم[ دیگه سرهاشون رو تکون نمیدادن و لیاقتم رو
زیر سوال نمیبردن
What I was wearing, if I was rude
] اگه مرد بودم[ لباسی که احیانا از سر گستاخی میپوشیدم
Could all be separated from my good ideas and power moves
با ایدههای خوبم و کارهای قویم قاطی نمیشد

And they would toast to me, oh, let the players play
] اگه مرد بودم[ به سلامتیم پیکهاشون رو میبردن بالا، اوه،
میذاشتن پسرا دختربازیشون رو بکنن
I’d be just like Leo in Saint-Tropez
] اگه مرد بودم[ عین لئو تو سن-تروپه میشدم
] منظور لئوناردو دیکاپریو، بازیگر معروف هالیوود است که سالانه مراسمی در سن-
تروپهی فرانسه ترتیب میدهد و با دوستدخترهای جوانش تفریح میکند [
I’m so sick of running as fast as I can
دیگه از فرار کردن با تمام سرعت خسته شدم
Wondering if I'd get there quicker if I was a man
از اینکه از خودم بپرسم اگه مرد بودم سریعتر به مقصد
میرسیدم
And I'm so sick of them coming at me again
از بس منو سوژه میکنن خسته شدم
'Cause if I was a man, then I'd be the man
چون اگه مرد بودم، اون وقت آدم حساب میشدم
I'd be the man
آدم حساب میشدم
I'd be the man
آدم حساب میشدم
What's it like to brag about raking in dollars
پز دادن راجعبه پولوپَلهی مفت چه حسی داره؟

And getting bitches and models?
وقتگذرونی با جکوجندهها و مدلها چطور؟
And it's all good if you're bad
شیطنتهای تو هیچ ایرادی ندارن
And it's okay if you're mad
و حق داری عصبانی باشی
If I was out flashing my dollars
اگه من با پولهام یه چیزی بخرم
I'd be a bitch, not a baller
میشم یه هرزه، نه یه خودساخته

They'd paint me out to be bad
ازم یه تصویر بد میسازن
So, it's okay that I'm mad
پس حق دارم که عصبانی باشم
I'm so sick of running as fast as I can
دیگه از فرار کردن با تمام سرعت خسته شدم
Wondering if I'd get there quicker if I was a man (You know that)
از اینکه از خودم بپرسم اگه مرد بودم سریعتر به مقصد
میرسیدم )خودت میدونی(And I'm so sick of them coming at me again (Coming at me again)
از بس منو سوژه میکنن خسته شدم )از بس منو سوژه میکنن(
'Cause if I was a man (If I was a man)
چون اگه من مرد بودم )اگه من مرد بودم(
Then I'd be the man (Then I'd be the man)
اون وقت آدم حساب میشدم )اون موقع آدم حساب میشدم(
I'm so sick of running as fast as I can (As fast as I can)
دیگه از فرار کردن با تمام سرعت خسته شدم )با تمام سرعت(

Wondering if I'd get there quicker if I was a man (Hey)
از اینکه از خودم بپرسم اگه مرد بودم سریعتر به مقصد
میرسیدم )هی(
And I'm so sick of them coming at me again (Coming at me again)
از بس منو سوژه میکنن خسته شدم )از بس منو سوژه میکنن(
'Cause if I was a man (If I was a man), then I'd be the man
چون اگه من مرد بودم )اگه من مرد بودم(، اون وقت آدم
حساب میشدم
I'd be the man
آدم حساب میشدم

I'd be the man (Oh)
آدم حساب میشدم )اوه(
I'd be the man (Yeah)
آدم حساب میشدم )آره(
I'd be the man (I'd be the man)
آدم حساب میشدم )آدم حساب میشدم(

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.